พระเครื่อง krusiam.com : Tel 0-2880-7770, 081-6480676, Fax 0-2433-0996

ติดต่อเรา | Site map

พระเครื่อง กรุสยามดอทคอม

ของเก่า ของสะสม | พระกรุ | พระเกจิ | หลวงพ่อทวด | พระโบราณ | พระใหม่ | เครื่องรางของขลัง | พระเนื้อไม้ | พระเนื้อดิน | พระเนื้อผง | พระบูชา
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคอีสาน | ภาคใต้| บางลำภู | ท่าพระจันทร์ | มณเฑียร | แกลลอเรีย | พาต้าปิ่นเกล้า | พญาไม้ | สนามพระย่อย | ศูนย์พระทั่วไป | ผู้ค้าอิสระ

ประมูลพระเครื่อง : พระบูชา, พระกริ่ง-รูปหล่อ, เหรียญปั๊ม-เหรียญหล่อ, เนื้อดิน, เนื้อชิน, เนื้อผง-ว่าน, พระปิดตา, พระสมเด็จ, จตุคามรามเทพ, เครื่องรางของขลัง

กระดานสนทนา : ปฏิบัติธรรม

Share

ขอให้อธิบายเรื่องพระอภิธรรม

ขอให้อธิบายเรื่องอภิธรรม เรื่องอารมณ์และเจตสิก อารมณ์นั้นเข้ามาทางไหน


อภิธรรม คือ ธรรมที่ยิ่งละเอียด ลึกซึ้ง เป็นอนัตตา
ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา ไม่ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคล

อารมณ์ คือ สิ่งที่จิตกำลังรู้ เช่น เสียงด่าเป็นอารมณ์ของจิตที่ทำหน้าที่ได้ยิน กลิ่นหอมเป็นอารมณ์ของจิตที่ทำหน้าที่รู้กลิ่น เรื่องราวที่ผุดขึ้นมาในใจเป็นอารมณ์ของจิตที่ทำหน้าที่คิดนึก ฯลฯ


จิต หมายถึง สภาพธรรมที่เป็นใหญ่หรือเป็นประธานในการรับรู้สิ่งที่ปรากฏ เช่น การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส การรรับรู้สัมผัสทางกาย หรือการคิดนึกเรื่องราวต่างๆ เป็นต้น จิตทั้งหมดมี ๘๙ ประเภท หรือ ๑๒๑ ประเภท โดยพิเศษ


เจตสิก หมายถึง สภาพธรรมอีกประเภทหนึ่งที่เกิดร่วมกับจิต รู้สิ่งเดียวกับจิต ดับพร้อมกับจิต และเกิดที่เดียวกับจิต เจตสิกแต่ละเจตสิกมีลักษณะและกิจ ต่างกันตามประเภทของเจตสิกนั้นๆ เช่น โลภะเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตที่รับรู้รสของอาหารที่อร่อย โทสะเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกับการได้ยินเสียงด่าทอ หรือราคะความกำหนัดที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้หญิงสวยหุ่นดี เป็นต้น เจตสิกทั้งหมดมี ๕๒ ประเภทขณะนี้ทุกคนรู้ว่ามีจิต ถ้าไม่มีจิตก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ แต่ผู้ที่ไม่ศึกษาพระธรรมก็ไม่รู้ว่าจิตคืออะไรและจิต อยู่ที่ไหน จิตไม่ใช่ชื่อแต่เป็นสภาพธรรมที่มีจริง ขณะที่กำลังเห็นเป็นจิตหรือเปล่า ขณะนี้กำลังเห็นจริง ๆ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงสภาพธรรมที่มีจริง ๆ เมื่อรู้ว่ามีจิตก็ควรจะรู้จักจิตให้ละเอียดขึ้น "จิต" เป็นสภาพรู้ เป็นธาตุอย่างหนึ่ง ไม่มีรูปพรรณ สัณฐาน เป็นอาการรู้หรือลักษณะรู้ รูปที่มีจิตครองกับรูปที่ไม่มีจิตครองนั้นต่างกัน เช่น ต้นไม้เป็นรูปที่ไม่มีจิตครอง จึงไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่รู้อะไร แต่คน สัตว์ เทวดา พรหม มีสภาพรู้คือจิตซึ่งเป็นใหญ่ เป็นประธานในการรู้คือเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส คิดนึก


"เห็น" เป็นอาการรู้อย่างหนึ่ง เป็นจิตที่เกิดขึ้น ทำกิจเห็นทางตาในขณะนี้เอง แต่ทุกคนไม่ได้พิจารณารู้ว่าเป็นจิตที่กำลังเห็นเลย เมื่อเห็นแล้วก็นึกถึงเรื่องของสิ่งที่เห็นทันที คนที่มีจักขุปสาทคือคนตาไม่บอด มีตาเป็นปัจจัยทำให้เกิดจิตเห็น แต่ไม่ได้พิจารณาว่าเห็นเป็นจิตชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเห็นชั่วขณะเดียว แต่เป็นเหมือนประตูหรือช่องทางนำเรื่องราวต่าง ๆ มาให้คิดมากมายเหลือเกิน ใครคิดอะไรจากการเห็นในวันนี้บ้าง บางเรื่องก็คิดสั้นบางเรื่องก็คิดนาน แล้วแต่ว่าจะสนใจในสิ่งที่เห็นมากน้อยแค่ไหน


ท่านที่ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ อ่านตำรา ต้องอาศัยตาจึงเห็น แต่ใจก็นึกไปถึงสมัยโน้น มีผู้นำประเทศต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่เห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเอง ฉะนั้นตาจึงเป็นทางหนึ่งซึ่งเมื่อจิตเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้ว จิตก็คิดนึกเป็นเรื่องต่าง ๆ ต่อไปอีกมากมาย ทำให้เกิดสุขทุกข์มากเหลือเกิน โดยที่ไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่มีใครทั้งสิ้น มีแต่จิตชนิดต่าง ๆ เช่น จิตเห็น จิตได้ยิน จิตได้กลิ่น จิตลิ้มรส จิตรู้เย็น รู้ร้อน รู้อ่อน รู้แข็ง รู้ตึง รู้ไหว จิตคิดนึก


วันหนึ่ง ๆ ทุกคนอยู่ในโลกของความคิดเกือบตลอดเวลา คิดถึงสิ่งที่ปรากฏทางตา คิดถึงเสียงที่ปรากฏทางหู คิดถึงกลิ่นที่ปรากฏทางจมูก คิดถึงรสที่ปรากฏทางลิ้น คิดถึงโผฏฐัพพะที่ปรากฏทางกาย แล้วก็เป็นสุขเพลิดเพลินไปกับความคิดของตนเอง ทั้ง ๆ ที่สีซึ่งกระทบตานั้นก็ดับไปหมดแล้ว เสียงที่กระทบหูก็ดับหมดแล้ว กลิ่นที่กระทบจมูกก็ดับหมดแล้ว รสที่กระทบลิ้นก็ดับหมดแล้ว สิ่งที่กระทบกายก็ดับแล้ว แต่กระนั้นวันหนึ่ง ๆ ก็ยังไม่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงเลยว่า สุข ทุกข์ เกิดขึ้นเพราะจิตประเภทไหน ทางไหน เมื่อไร


พิสูจน์จิตได้ในขณะนี้ว่าเป็นสภาพรู้ เป็นธาตุรู้ เพราะจักขุปสาทเป็นรูป จักขุปสาทเองไม่เห็นอะไรเลย โสตปสาทคือหูก็ไม่ได้ยินอะไรเลย แต่เป็นทางคือเป็นรูปที่กระทบเสียง ฆานปสาทรูปกระทบกลิ่น ชิวหาปสาทรูปกระทบรส กายปสาทรูปกระทบเย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึง ไหว ทำให้จิตคิดเรื่องต่าง ๆวันหนึ่ง ๆ จะพิสูจน์สภาพธรรมได้ คือ เมื่อระลึกได้ก็มีธรรมให้พิสูจน์ เช่น ขณะนี้ก็มีอ่อนหรือแข็งปรากฏแล้ว นั่นคือจิตกำลังรู้อ่อนหรือแข็ง เมื่อเอาใบไม้กระทบใบไม้ ใบไม้ไม่รู้ว่ากระทบอ่อนหรือแข็งเพราะไม่มีจิต แต่สัตว์บุคคลซึ่งมีจิตนั้นเมื่อกระทบไฟ ก็รู้สภาพร้อน ขณะที่รู้สภาพร้อนนั้นก็เป็นจิตประเภท หนึ่ง จิตเป็นสภาพรู้สิ่งที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จึงทำให้โลกนี้ปรากฏ ถ้าไม่มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่มีสภาพรู้ ธาตุรู้ มีแต่รูปอย่างเดียว โลกนี้ก็ไม่ปรากฏกับใครเลย

แก้ไขกระทู้ แสดงความคิดเห็นกลับข้างบนลงด้านล่าง

# ความคิดเห็นที่ : 1

paithun2001

 สมาชิก GOLD-CLUB

คะแนน: MAX P.

ตั้ง : 101 37 : ตอบ

รวมทั้งหมดเรียกได้ว่า (สิ่งเร้า)...หากผู้หนึ่งผู้ใดทำตัววางเฉยนิ่งเสียในสิ่งเร้าอันทำให้เกิดดทษแล้วได้นั้นย่อมเป็นผู้มีสุขอยู่เสมอ

แก้ไขกระทู้ แสดงความคิดเห็นกลับข้างบนลงด้านล่าง

# ความคิดเห็นที่ : 2

red131313

 สมาชิก GOLD-CLUB

คะแนน: MAX P.

ตั้ง : 275 2677 : ตอบ

แก้ไขกระทู้ แสดงความคิดเห็นกลับข้างบนลงด้านล่าง

# ความคิดเห็นที่ : 3

red131313

 สมาชิก GOLD-CLUB

คะแนน: MAX P.

ตั้ง : 275 2677 : ตอบ

แก้ไขกระทู้ แสดงความคิดเห็นกลับข้างบนลงด้านล่าง

# ความคิดเห็นที่ : 4

red131313

 สมาชิก GOLD-CLUB

คะแนน: MAX P.

ตั้ง : 275 2677 : ตอบ

แก้ไขกระทู้ แสดงความคิดเห็นกลับข้างบนลงด้านล่าง

# ความคิดเห็นที่ : 5

red131313

 สมาชิก GOLD-CLUB

คะแนน: MAX P.

ตั้ง : 275 2677 : ตอบ

แก้ไขกระทู้ แสดงความคิดเห็นกลับข้างบนลงด้านล่าง

# ความคิดเห็นที่ : 6

newadawin

คะแนน: MAX P.

ตั้ง : 370 17786 : ตอบ

แก้ไขกระทู้ แสดงความคิดเห็นกลับข้างบนลงด้านล่าง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสไอคอน :

*ขนาดของภาพไม่เกิน 150 K (ใช้ได้เฉพาะภาพที่มีนามสกุล JPG,GIF)

*ขนาดของภาพไม่เกิน 150 K (ใช้ได้เฉพาะภาพที่มีนามสกุล JPG,GIF)