<%@LANGUAGE = "VBSCRIPT"%> <% Call ConnOpen() %> KruSiam.com : พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมือง
กลับหน้าหลัก
หน้าหลัก(x)
สมาชิก vip
ข่าววงการพระ
ศึกษาก่อนสะสม
สมัครเปิดร้านค้า
ติดต่อเรา
  <% Response.Write "" Response.Write "" IF Not Session("Logon") Then Response.Write "" Response.Write "" Else Response.Write "" Response.Write "" End if Response.Write "" Response.Write "
สมัครสมาชิกใหม่เข้าสู่ระบบแก้ไขข้อมูลออกจากระบบ
" %>
<< ย้อนกลับ | พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)
สถานที่ประดิษฐาน : พระอุโบสถ วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
พุทธลักษณะ : ศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๙ นิ้ว สูงจากฐานถึงพระรัศมี ๒๘ นิ้ว วัสดุ แก้วผลึกสีเขียว
รายละเอียด

หากลองให้ชาวไทยเอ่ยนามพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองซึ่งเป็นที่เคารพบูชาอย่างยิ่งของคนในชาติมาหนึ่งองค์ เป็นที่แน่นอนว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือที่ชาวไทยมักเรียกกันว่าพระแก้วมรกต จะเป็นพระพุทธรูปที่คนจำนวนมากจะนึกถึงเป็นอันดับแรก

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่และสำคัญยิ่ง เรื่องราวของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่ปรากฏชัดเจนในพงศาวดารเริ่มที่ราวพุทธศักราช ๑๙๗๘ ในรัชสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนแห่งอาณาจักรล้านนา เมื่อพระสถูปใหญ่โตเก่าแก่องค์หนึ่งของเมืองเชียงราย (ปัจจุบันคือวัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย) ถูกฟ้าผ่าทลายลง พบว่ามีพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยู่ภายใน เมื่ออัญเชิญไปประดิษฐานในพระวิหารได้ไม่นานปูนปั้นที่ปลายพระนาสิกกระเทาะออก เห็นเป็นแก้วสีเขียวจึงมีการแกะปูนที่ลงรักปิดทองหุ้มองค์พระออกจนหมด ก็ปรากฏเป็นพระพุทธรูปแก้วทึบทั้งแท่งงามบริสุทธิ์สมบูรณ์ คุณลักษณะพิเศษขององค์พระปฏิมาที่สร้างขึ้นจากแก้วผลึกสีเขียวงดงาม ราวกับมรกตผนวกกับการค้นพบอย่างอัศจรรย์ทำให้พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นที่เลื่อมใสบูชาของประชาชนทั่วไปรวมทั้งบรรดาผู้ครองเมืองต่าง ๆ จึงปรากฏว่าในช่วงระยะเวลากว่าสามร้อยปีจากนั้นมาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ ณ เมืองสำคัญหลายเมือง อาทิ ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง และเวียงจันทน์

ครั้นถึงพุทธศักราช ๒๓๒๑ ในสมัยกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อยังเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เสด็จนำทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์ได้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรลงมายังกรุงธนบุรี เมื่อเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติโปรดฯ ให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นพระอารามในเขตพระราชฐานเมื่อวันจันทร์เดือน ๔ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะโรง พุทธศักราช ๒๓๒๗ เป็นที่ปฏิบัติบูชาของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์สืบมาจนทุกวันนี้

มีประเพณีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ซึ่งกำหนดขึ้นปีละ ๓ ครั้ง โดยถือเป็นพระราชพิธีสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีด้วยพระองค์เอง

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน้าหลัก | สมาชิก vip | สมัครเปิดร้านค้า | โชว์เผื่อขาย | โชว์ของสะสม | ข่าววงการพระ | ศึกษาก่อนสะสม | ฟันธง (ถามเซียน) | บริการ | ติดต่อเรา
<%=Copyright%> Krusiam.com All rights reserved.
เสนอแนะปัญหาความผิดพลาด
 
<% Call ConnClose() %>