<%@LANGUAGE = "VBSCRIPT"%> <% Call ConnOpen() %> KruSiam.com : พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมือง
กลับหน้าหลัก
หน้าหลัก(x)
สมาชิก vip
ข่าววงการพระ
ศึกษาก่อนสะสม
สมัครเปิดร้านค้า
ติดต่อเรา
  <% Response.Write "" Response.Write "" IF Not Session("Logon") Then Response.Write "" Response.Write "" Else Response.Write "" Response.Write "" End if Response.Write "" Response.Write "
สมัครสมาชิกใหม่เข้าสู่ระบบแก้ไขข้อมูลออกจากระบบ
" %>
<< ย้อนกลับ | พระพุทธมหาธรรมราชา
พระพุทธมหาธรรมราชา
สถานที่ประดิษฐาน : วัดไตรภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
พุทธลักษณะ : ศิลปะสมัยลพบุรี ทรงเทริด ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ ขนาด หน้าตัก ๑๓ นิ้ว สูง ๑๘ นิ้ว วัสดุ โลหะลงรักปิดทอง
รายละเอียด

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์องค์นี้ มีประวัติความเป็นมาที่อยู่ข้างจะแปลก และยังเป็นที่มาของประเพณีปฏิบัติที่ผิดแปลกไม่ซ้ำใครของจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วย

พระพุทธมหาธรรมราชาเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์มาเก่าแก่เล่ากันต่อ ๆ มาถึงความเป็นมาว่าเมื่อพระพุทธรูปจะปรากฏขึ้นนั้น มีชาวเมืองไปทอดแหในลำน้ำแควประสัก ตรงวังมะขามแฟบทางทิศเหนือของเมือง แล้วพบพระพุทธรูปองค์นี้ "สรงน้ำ" อยู่ในวังน้ำ จึงอัญเชิญมาไว้ที่วัดไตรภูมิ ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองขณะนั้น ครั้นอยู่มาเมื่อถึงวันสารทไทย คือ แรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ ปรากฏว่าพระพุทธรูปได้หายไปจากวัด เมื่อติดตามค้นหาจนทั่วก็ไปพบกำลัง "สรงน้ำ" ที่วังน้ำเดิมที่มีผู้พบในคราวแรกนั้นเอง

ต่อมาเมื่อถึงวันสารทไทย เจ้าเมืองเพชรบูรณ์พร้อมทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนจะพร้อมกัน อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาไปทำพิธีสรงน้ำที่วังน้ำมะขามแฟบ เป็นประจำทุกปีสืบมาจนกลายเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดเรียกกันว่าอุ้มพระสรงน้ำบ้าง อุ้มพระดำน้ำบ้าง

ในการอัญเชิญสรงน้ำ เจ้าเมืองหรือปัจจุบันคือผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้ประคองพระพุทธรูปลงไปในน้ำ แล้วนำองค์พระดำน้ำลงโดยหันพระพักตร์ขึ้นเหนือน้ำ ๓ ครั้ง หันพระพักตร์ลงใต้น้ำ ๓ ครั้ง และอธิษฐานขอพรไปด้วยถือกันว่าหากได้กระทำถูกต้องครบถ้วนแล้วชาวเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุข ฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลในเทศกาลสงกรานต์แต่ละปี จะมีการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาออกจากวัดแห่ไปรอบเมืองก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ปะรำพิธีให้ประชาชนได้มาสักการะและสรงน้ำ

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน้าหลัก | สมาชิก vip | สมัครเปิดร้านค้า | โชว์เผื่อขาย | โชว์ของสะสม | ข่าววงการพระ | ศึกษาก่อนสะสม | ฟันธง (ถามเซียน) | บริการ | ติดต่อเรา
<%=Copyright%> Krusiam.com All rights reserved.
เสนอแนะปัญหาความผิดพลาด
 
<% Call ConnClose() %>