<%@LANGUAGE = "VBSCRIPT"%> <% Call ConnOpen() %> KruSiam.com : พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมือง
กลับหน้าหลัก
หน้าหลัก(x)
สมาชิก vip
ข่าววงการพระ
ศึกษาก่อนสะสม
สมัครเปิดร้านค้า
ติดต่อเรา
  <% Response.Write "" Response.Write "" IF Not Session("Logon") Then Response.Write "" Response.Write "" Else Response.Write "" Response.Write "" End if Response.Write "" Response.Write "
สมัครสมาชิกใหม่เข้าสู่ระบบแก้ไขข้อมูลออกจากระบบ
" %>
<< ย้อนกลับ | พระพุทธโสธร
พระพุทธโสธร
สถานที่ประดิษฐาน : พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา
พุทธลักษณะ : ฝีมือช่างแบบล้านช้าง หรือที่เรียกกันว่า "พระลาว" ปางสมาธิ หน้าตัก ๑ เมตร ๖๕ เซนติเมตร สูง ๑ เมตร ๙๘ เซนติเมตร วัสดุ สำริด พอกปูนลงรักปิดทอง
รายละเอียด

พระพุทธรูปสำคัญ ๆ หลายองค์ของไทยมักมีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับปาฏิหาริย์บางประการ