คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ Email ของ hotmail.com
1. กรณีไม่ได้รับ Email ที่ส่งจาก krusiam.com
2. กรณีเปิด Email ที่ได้รับจาก krusiam.com แล้วพบข้อความผิดพลาด

1. กรณีไม่ได้รับ Email ที่ส่งจาก krusiam.com
  เนื่องจากมีผู้ที่ใช้ Email ของ hotmail.com แจ้งเข้ามามาก ว่าไม่ได้รับ Email ที่ส่งจาก krusiam.com
สาเหตุหนึ่งก็คือ ทาง Hotmail มองว่า krusiam.com ส่ง spam mail จึงได้ส่ง Email ที่มาจาก krusiam.com ลงใน JunkMail โดยอัตโนมัติ (mail ใน JunkMail จะถูกลบอัตโนมัติ หลังจากได้รับ 1 อาทิตย์)

  จึงขอให้สมาชิกที่ใช้ Email ของ hotmail.com เพิ่ม "krusiam.com" ลงใน safe list ของท่าน เพื่อที่ท่านจะได้รับ Email แจ้ง-ตอบรับ การสมัครสมาชิกจาก krusiam.com

  หากท่านไม่ทราบวิธีการ กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ กรุณาดูภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ

วิธี Add Safe List ของ Hotmail

1. Login เข้า Email ของ hotmail.com
2. จากนั้นให้เลือกเมนู Option

3. ดูเมนูด้านซ้าย ให้เลือก Mail จากนั้นให้เลือก Junk E-Mail Protection

4. เลือกเมนู Safe List

5. ดูที่ช่อง Type a single e-mail address (or domain): ให้พิมพ์คำว่า krusiam.com ลงไป จากนั้นกดปุ่ม Add

6. ในส่วน Safe List จะเห็นว่า krusiam.com ได้ถูกเพิ่มเข้าไปแล้ว เป็นอันเสร็จขั้นตอน

2. กรณีเปิด Email ที่ได้รับจาก krusiam.com แล้วพบข้อความผิดพลาด
กรณีที่คุณเปิด Email ที่ได้รับจาก krusiam.com แล้ว พบข้อความที่หน้าจอปรากฎข้อความดังนี้

ทั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณเปิด mail ทิ้งไว้เกินเวลาที่ระบบของ hotmail กำหนด จึงไม่สามารถดำเนินการกับ mail ที่เปิดค้างไว้ได้

หากคุณเจอปัญหาดังกล่าว ให้ปิดหน้าจอที่มีข้อความข้างต้น แล้วทำการ refresh หน้า Email หรือกลับสู่หน้า inbox และเปิด Email ที่ pantip.com ส่งไปให้ใหม่อีกครั้ง และให้ดำเนินการกับ Email ที่ krusiam.com ส่งไปให้ใหม่อีกครั้งทันทีที่เปิด Email


แหล่งที่มา : Pantip.com
 
Copyright © 2003-2014 Krusiam.com All rights reserved.