องค์จตุคามรามเทพ แต่ละรุ่น
รุ่น เดือนสิบ ๕๐ ... (50)
รุ่น ขอได้ ดังใจ (50)
รุ่นพิเศษ มหาเศรษ ... (50)
รุ่น อุดมสุข (50)
รุ่น ปีมหามงคล โช ... (50)
รุ่น สังข์ทองดูดท ... (50)
รุ่น เพชรสมุย (50)
โคตรเศรษฐี สุวรรณ ... (50)
รุ่น อภิมหาเศรษฐี ... (50)
รุ่น กำเนิดมหาราช ... (50)
รุ่น หนึ่งในแผ่นด ... (50)
รุ่น กำไรเงิน กำไ ... (50)
รุ่น โคตรเศรษฐี ท ... (50)
รุ่น เทพเศรษฐี-เจ ... (50)
รุ่น เงินไหลมา ๓ ... (50)
รุ่น ปาฏิหาริย์ เ ... (50)
รุ่น จ้าวเศรษฐี ( ... (50)
รุ่น รวยรับทรัพย์ (50)
รุ่น มั่งมีเงินทอ ... (50)
รุ่น ให้ทรัพย์ ให ... (50)
รุ่น รวยล้นฟ้า (50)
รุ่น เงินไหลกอง ท ... (50)
รุ่น มหาเศรษฐี มั ... (50)
รุ่น เทพประทานพร (50)
รุ่น เสริมทรัพย์ ... (50)
รุ่น ก้องปฐพี (50)
รุ่น ก้าวหน้า มหา ... (50)
รุ่น สมบัติเทวสิท ... (50)
รุ่น สิริมงคล (50)
รุ่น บารมีธรรม (50)
รุ่น พลังแผ่นดิน (50)
รุ่น รักพ่อ (50)
รุ่น อนันตทรัพย์ (50)
รุ่น มหาโภคทรัพย์ ... (50)
รุ่น โคตรเศรษฐี ม ... (50)
รุ่น เงินไหลมา II ... (50)
รุ่น โคตรเศรษฐี ป ... (49)
เทวสถานศักดิ์สิทธ ... (50)
รุ่น โคตรปาฏิหาริ ... (50)
รุ่น โคตรมหาเศรษฐ ... (50)
รุ่น มหาเศรษฐี พั ... (50)
รุ่น เงินไหลมา(ปี ... (49)
รุ่น บูรณะศาลหลัก ... (47)
รุ่น เทพหนุมานศรี ... (47)
รุ่น เจดีย์ราย (30)
รุ่น เพตา (30)
รุ่น หัวใจเศรษฐี ... (49)
รุ่น พรเศรษฐี วัต ... (50)
จตุคามฯ มหาราชประ ... (50)
รุ่น 108 เบญจมราช ... (49)
จตุคามรามเทพ รุ่น "เทพประทานพร"
อภิมหาตำนานความศักดิ์สิทธิ์ ที่กล่าวขานมิรู้จบ !!

พิธีพุทธาภิเศก-เทวาภิเศก
วันที่ 17 มีนาคม 2550 ณ.ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
วันที่ 24 มีนาคม 2550 ณ. วิหารหลวงวัดมหาธาตุ วรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช


วัตถุประสงค์
     - นำรายได้ขึ้นทูลเกล้าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคล ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา
     - พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
     - เพื่อเป็นที่ระลึก ข้าราชการครูเกษียณอายุ ปี 2550

พิธีนี้หลวงพ่อแดงและหลวงพ่อเอื้อม ร่วมปรกด้วย..

องค์จตุคามรามเทพ รุ่น "เทพประทานพร"

..........อีกส่วนหนึ่งเป็นรูปแบบในการจัดสร้างรูปเคารพ ชนวนมวลสารดี, แบบรูปสวยงามต้องตามศาสตร์และศิลป์ของอาณาจักรศรีวิชัย รวมความหมายทุกอย่าง ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ในรูปเคารพ อยู่ในวงกลมพิมพ์น้ำตาลแว่นเนื้อว่านและโลหะ ขนาด 5 ซม. และ 4.5 ซม. และเหรียญโลหะขนาด 3.2 ซม. ด้านหน้ามีรูปองค์จตุคามรามเทพ พระเทวโพธิสัตว์ ประทับนั่งอันงามสง่า พระหัตถ์ขวายกขึ้นประทานพร สมกับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรศรีวิชัย ความหมายนัยหนึ่งคือ ทรงอยู่ในวรรณะกษัตริย์อยู่เหนือคนทั้งปวง ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน ทรงเครื่องอย่างพระมหากษัตริย์สมัยโบราณ อย่างครบถ้วน จะปกป้องคุ้มครองรักษาแก่ผู้เคารพนับถือ สยบเคราะห์ร้ายของดวงดาวต่าง ๆ ทั้งหลายให้กลายเป็นดี และสิ่งประสงค์ทุกประการ องค์จตุคามรามเทพ มีอานุภาพดุจดัง พระอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างให้กับสิ่งมีชีวิตได้ดำเนินชีวิตไปตามปกติ พระเกียรติคุณยิ่งใหญ่ ได้แผ่ขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศ พญางูพญานาค เป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันความรัก ความปลอดภัย ความน่าเกรงขาม ความมีตะบะและอำนาจ พญางูด้านหลังองค์จตุคามฯ ถือว่าเป็นบริวารขององค์จตุคามฯ ที่เฝ้าระวังและช่วยป้องกันคุ้มครองภยันตรายต่าง ๆ แก่ผู้ที่บูชาและให้เกิด "ความศิริมงคลแก่ชีวิต"

.......... 1. องค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช บูรพาจารย์แต่เก่าก่อนท่านได้สถาปนาขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของจักรวาล เป็นหลักชัยของบ้านเมืองแผ่พระบารมี ประดิษฐานพระธาตุอันเป็นพระสรีระของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน จะได้เป็นที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ดังนั้นองค์พระบรมธาตุก็ย่อมเป็นมงคลเป็นที่สุด มีพุทธานุภาพขององค์พระธาตุจะแผ่บารมีทั่วทุกศานุทิศ ให้ร่มเย็นเป็นสุข อนึ่งเมื่อเมืองนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางดังกล่าวแล้ว ยังแวดล้อมด้วยเมืองต่าง ๆ อีก 12 เมือง จึงได้ชื่อว่าเป็นเมือง 12 นักษัตร ดังนั้นแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันเมือง 12 นักษัตร ก็ยังมีความสำคัญอยู่หากผู้ใดไม่ว่าจะเกิดในปีนักษัตรใดก็ตามหาก หามาไหว้ สักการะบูชาองค์พระธาตุแล้ว ด้วยเดชาพุทธานุภาพขององค์พระบรมธาตุก็จะคุ้มครองปกปักรักษาให้ได้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลในการสร้างพระเนื้อผงและโลหะ "รุ่นเทพประทานพร" ก็ได้นำองค์พระบรมธาตุประดิษฐานเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ หากผู้ใดมีไว้บูชาก็ย่อมที่จะได้คุ้มครองแห่งพระบารมีขององค์พระบรมธาตุโดยพลัน ฯลฯ

.......... 2. เจดีย์รายที่ล้อมพระธาตุ ครั้งเมื่อพระบรมศาสดายังมีพระชนชีพอยู่ พระองค์ก็มีพระสาวก ซ้าย ขวา พระสาวกห้อมล้อมอยู่ทุกเมื่อ ครั้นเมื่อพระทรงดับขันธ์ปรินิพานก็ได้นำพระยรมธาตุประดิษฐานไว้ ณ สถานที่ใดก็จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็จะก่อสถูปหรือเจดีย์รายล้อมพระสถูปหรือพระเจดีย์ที่เป็นองค์พระประธาน เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อองค์พระธาตุ หรือนัยหนึ่งว่ามีพระเจดีย์รายล้อมเหมือนคอนพระศาสดายังดำรงพระชนชีพอยู่

.......... 3. ในตำนานเมืองนครศรีธรรมราช กล่าวไว้ว่า หลังจากก่อตั้งเมืองและจัดระบบความเป็นอยู่ของราษฏร ได้เกิดโรคห่าขึ้นอีกพญาศรีธรรมโศกราช จึงได้ประชุม ปรึกษากับพระมหาเถราจารย์ และพระมหาพรหมณาจารย์ทั้งหลายซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่า ควรให้ทำตรา "นะโม" ขึ้นแล้วนำไปประกอบพิธีตามคัมภีร์ไสยเวทหรืออถรรพเวท แล้วให้แบ่งนำไปฝังและไปโปรยตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วเมือง เช่นประตูเมืองทั้งเก้า ตามกำแพงเมื่องทั้งสี่ทิศ พร้อมกับให้ประพรมน้ำมนต์เพื่อปราบโรคห่าหรือไข้ยมบน เมื่อโปรยตรา "นะโม" ทั่วพระนครแล้วก็ให้เอาตรา "นะโม" ที่เหลือนำออกแจกจ่ายแก่พสกนิกรของพระองค์ทั่วพระนคร ต่อมาชาวเมื่องใกล้ไกลในอาณาจักร 12 นักษัตร บังเกิดความเชื่อ ยอมรับและยึดเอา "นะโม" เป็นเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ไว้ใช้ป้องกันภัยอย่างแพร่หลาย นับจากนั้นมา "นะโม" ในฐานะที่เป็นของขลังนี้ ยังพบได้ที่สทิงพระ (เมืองเก่าจังหวัดสงขลา) พัทลุง ไชยา และกาญจนดิษฐ์ (เมืองเก่าของจังหวัดสุราษฎณ์ธานีนอกจากนั้นยังพบที่เมืองประวัติศาสตร์อย่างพระนครศรีอยุธยา และพิษณุโลก อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ผู้นิยม "นะโม" เป็นเครื่องรางของขลัง ส่วนใหญ่ยังยึดถือว่าจะให้แท้และเดิม ต้องเป็น "นะโม" จาก นครศรีธรรมราช

มวลสารสำคัญ

ทองหัวช้างพันปี วัดพระมหาธาตุ ทองปิดพระพันปี วัดพระมหาธาตุ พญาว่านร้อยแปด สาลิกาลิ้นทอง ไม้เทพทาโร ผงไม้ตะเคืยน ผงพ่อท่านมุ้ย พญามือเหล็ก พญามือไฟ ผงพระพุทธสิหิงค์ หลักเมืองปี 30 ผงตะไบมีดหมอปราบผี 200 ปี ไม้ขนุนทอง ไม้มะยม ไม้ไผ่ก้าน ไม้มะขาม ฝามีหม้อดิน 80 ปี หอยทับปิด อำเภอพระแสง จ.สุราษกฎร์ธานี ผงพระเขาอ้อ ขุนพันพุทธาคม ปี 44 สบง จีวร รัดคด พ่อท่านคล้าย จีวรพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง จีวรอาจารย์หนูจันทร์ วัดพัทธเสมา ต้นสัพยา ดินเกิดพ่อท่านคล้าย ขี้ผึ้งพิธีปลุกเสก วัดถลุงทอง (รุ่นศรีวิชัยนามปี) ไม้ตีกลอง ตีค้อง วัดพระมหาธาตุ ผงพระครูไพศาล วัดท่าโพธิ์ ผงไม้กฤษณา ตะปูเงินยวง วัดพระมหาธาตุ ผงอาจารย์นวล วัดไสหร้า ดินกรุพระท่าเรือ ดินกรุพระนางตรา ดินกรุวัดมะม่วงขาว ดินกรุเขาเหมน ดินกรุวัดนาสน ผงตะไบ ชนวนหล่อพระศรีธรรมโศกราช วังโบราณลานสกา ดอกไม้หิน พัทลุง ผงพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช โอ่งโบราณ วัดพระมหาธาตุ ผงทองพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ผงกะลาตาเดียว

เนื้อดำไม้ตะเคียนเนื้อขาวผงพุทธคุณเนื้อไม้เทพทาโร
เคลือบเหลืองด้านหลังเคลือบฟ้า
เหรียญทองแดงเหรียญนวโลหะ
ปรกใบมะขาม
กะไหล่ทอง
ปรกใบมะขาม
กะไหล่เงิน
ปรกใบมะขาม
ทองแดง
เหรียญแสดมป์
กะไหล่ทอง
เหรียญแสดมป์
กะไหล่เงิน
เหรียญแสดมป์
ทองแดง

ตอนนี้สินค้ายังพอมี.... ติดต่อด่วนนะค่ะ
ที่รายละเอียดจำนวน (องค์)ราคาออกวัดราคาปัจจุบัน
1.ดวงตราพญาราหูใหญ่ 5 ซม.
   
 1.1 เนื้อขาว ผงพุทธคุณ10,000297.-
 1.2 เนื้อดำ ไม้ตะเคียน10,000297.-
 1.3 เนื้อไม้ เทพธาโร10,000297.-
 1.4 เนื้อขาว ผงพุทธคุณ (ปัดทอง)10,000598.-
 1.5 เนื้อดำ ไม้ตะเคียน (ปัดทอง)10,000598.-
 1.6 เนื้อผง ไม้เทพธาโร (ปัดทอง)10,000598.-
 1.7 เนื้อผง พุทธคุณ (เคลือบฟ้า)5,000597.-
 1.8 เนื้อผง พุทธคุณ (เคลือบเหลือง)5,000597.-
2.ดวงตราพญาราหูเล็ก 4.5 ซม.   
 2.1 เนื้อขาว ผงพุทธคุณ10,000297.-
 2.2 เนื้อดำ ไม้ตะเคียน10,000297.-
 2.3 เนื้อไม้ เทพธาโร10,000297.-
 2.4 เนื้อขาว ผงพุทธคุณ (ปัดทอง)10,000598.-
 2.5 เนื้อดำ ไม้ตะเคียน (ปัดทอง)10,000598.-
 2.6 เนื้อผง ไม้เทพธาโร (ปัดทอง)10,000598.-
 2.7 เนื้อผง พุทธคุณ (เคลือบฟ้า)5,000447.-
 2.8 เนื้อผง พุทธคุณ (เคลือบเหลือง)5,000447.-
3.เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม.
   
 3.1 เนื้อทองแดง10,000297.-
 3.2 เนื้อชุบเงินพ่นทราย10,000597.-
 3.3 เนื้อชุบทองพ่นทราย10,000597.-
 3.4 เนื้อนวะโลหะ5,000897.-
4.เหรียญแสตมป์องค์จตุคามรามเทพ   
 4.1 เนื้อทองแดง10,000147.-
 4.2 เนื้อชุบเงินพ่นทราย10,000597.-
 4.3 เนื้อชุบทองพ่นทราย10,000597.-
 4.4 เนื้อนวะโลหะ5,000897.-
5.ปรกใบมะขามองค์จตุคามรามเทพ   
 5.1 ปรกใบมะขามเนื้อทองแดง10,00075.-
 5.2 ปรกใบมะขามชุบเงินพ่นทราย10,000150.-
 5.3 ปรกใบมะขามชุบทองพ่นทราย10,000150.-
 รายการพิเศษ - จองเป็นชุด   
 รายการที่ 1.1 - 1.6 (1 ชุด)10,0002,000.-
 รายการที่ 2.1 - 2.6 (1 ชุด)10,0001600.-
 รายการที่ 3.1 - 3.3 (1 ชุด)10,0001200.-
 รายการที่ 4.1 - 4.3 (1 ชุด)10,0001200.-
 รายการที่ 5.1 - 5.3 (1 ชุด)10,000300.-

สอบถามรายละเอียด
Tel : 02-424-7655-7, 02-880-7770 Fax : 02-433-0996
 
โอนเงินจองที่ : ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี คุณวิภาพร เสาวรัติธาดา เลขที่บัญชี 211-0-75991-3
 
 
Copyright © 2003-2014 Krusiam.com All rights reserved.