นายอินทัช

เหรียญพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ปี 2520

เหรียญพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ปี 2520

ID : P0187324

ราคา

ผู้ชม : 146

ทำเนียบพระกรุสยาม

พระเกจิ

ประเภทของวัตถุมงคล

พระเครื่อง

วัตถุดิบที่ใช้ทำ

พระเนื้อโลหะ

รายละเอียด


เหรียญหลวงปู่มั่น ออกวัดบวรฯ ปี 2520 สร้างพร้อมพระกริ่งภูริทัตโต
“ พิธีมหาพุทธาภิเศก พระพุทธภูริทัตโต ที่ วัดบวรนิเวศวิหาร”
อนุสนธิ อาจารย์ทองบ่อ สิตปัญโญ เจ้าอาวาสวัดใหม่ ต.โคกศรี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ต้องการสร้างพระประธาน. พ.ท.วิชาญ ทองภัทร์จึงได้นำเรื่องราวปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
๑.เพื่อ สร้างพระประธาน เพื่อถวายเป็นอุเทสิกะเจดีย์ไว้เป็นที่เคารพสักการะบูชาในยามระลึกถึงองค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะได้นำมาประดิษฐาน ณ วัดบ้านตาล ตำบลโคกศรี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยจำลองแบบมาจากพระพุทธชินบัญชรพรหมรังษี และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานพระนามพระประธานนี้ว่า”พระพุทธชินบัญชรพรหมรังษี”
๒.เพื่อเทอดทูนเกียรติคุณแด่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยถวายนามพระกริ่งว่า”พระกริ่งภูริทัตโต”
๓.เงินรายได้จากค่าสั่งจอง เช่าบูชา นำถวายวัดศิษย์สายพระอาจารย์มั่นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินงาน
๑.พระเทพบัณฑิต วัดศรีเมือง จ.หนองคาย ประธานฝ่ายบรรพชิต
๒.นายสอาด ธนเพิ่มพูล ประธานดำเนินงานสร้าง
๓.พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม วัดศิริสาละวัน จ.อุดร รองประธานฝ่ายบรรพชิต
๔.พระเทพวราลังการ วัดสุทธาวาส จ.เลย รองประธานฝ่ายบรรพชิต
๕.นายคุณากร สวรรค์ธนโรจน์ รองประธานดำเนินงานสร้าง
๖.พ.อ.เจน มลิลา ประธานที่ปรึกษา
๗. พ.ท.วิชาญ ทองภัทร์ กรรมการและเลขานุการ
๘.พระเถรานุเถระศิษย์สายพระอาจารย์มั่นฯ ๙ จังหวัดเป็นกรรมการกลาง
คณะ กรรมการดำเนินงานได้ติต่อขออนุญาตจัดสร้างรูปเหมือนของพระอาจารย์ที่ได้รับ การยกย่องทั่วไปว่าเป็นแม่ทัพธรรมแห่งกองทัพธรรมสายวิปัสสนากัมมัฏฐานคือ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ,ขออนุญาตหลวงปู่แหวน สุจิณโณ,อาจารย์ฝั้น อาจาโร ในการนี้กรรมการยังได้จัดสร้างพระพุทธภูริทัตโต,พระกริ่งภูริทัตโต และเหรียญพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตอีกจำนวนหนึ่งด้วย
(*)งานพิธีมหาพุทธาภิเศก
สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย
พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโมเป็นองค์ประธานดับเทียนชัย
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ วันที่ ๒๖–๒๗–๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
(*)รายนามพระเกจิที่เข้าร่วมพิธี
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
๑.สมเด็จพระญาณสังวรณ์ วัดบวรนิเวศ กทม.
๒.พระราชธรรมวิจารณ์(หลวงพ่อธูป) วัดสุนทรธรรมทาน กทม.
๓.พระราชญาณดิลก(หลวงพ่อชิต) วัดเขาเต่า ประจวบคีรีขันธ์
๔.พระวิมลกิจจารักษ์(หลวงพ่อศิริ) วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
๕.พระสังวรวิมล(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
๖.พระรักขิตวันมุนี(หลวงพ่อถิร) วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี
๗.พระโมราณณิตศร(หลวงพ่อใหญ่) วัดสะแก อยุธยา
๘.พระโพธิวรคุณ(หลวงพ่อไพฑูรย์) วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพฯ
๙.พระศิลวุฒาจารย์(หลวงพ่อบาง) วัดหนองพลับ สระบุรี
๑๐.พระพิทักษ์วิหารการ(หลวงพ่อสา) วัดราชนัดดา กรุงเทพฯ
๑๑พระครูอนุกูลพิทยา(หลวงพ่อเส็ง) วัดน้อยนางหงษ์ กรุงเทพฯ
๑๒.พระครูจันทสโรภาส(หลวงพ่อเที่ยง) วัดม่วงชุม กาญจนบุรี
๑๓.พระครูวรพรตศิลขันธ์(หลวงพ่อแฟ้ม) วัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี
๑๔.พระครูฏโสภณกัลยานุวัตร(หลวงพ่อเส็ง) วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ
๑๕.พระครูสังฆรักษ์(หลวงพ่อหิน) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
๑๖.พระครูสุจิตตนุรักษ์(หลวงพ่อจวน) วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี
๑๗.พระครูวราโภคาพินิต(หลวงพ่อนนท์) วัดเหนือวน ราชบุรี
๑๘.พระครูสุรชัยบุญญาคม(หลวงพ่อเชื้อ) วัดบำเพ็ญบุญ ชัยนาท
๑๙.พระอาจารย์พันเทพ ฐานวโณ วัดศรีบุญเรือง เชียงใหม่
๒๐.พระครูอุดมสิทธาจารย์(หลวงพ่ออุตมะ) วัดวังวิเวกทาราม กาญจนบุรี
๒๑.พระครูนิรภัยวิเทศ(หลวงพ่อทองอยู่) วัดเกยชัยเหนือ นครสวรรค์
๒๒.พระโสภณวิสุทธิเถระ วัดศิลขันธาราม อ่างทอง
๒๓.พระครูประสิทธิ์วิทยาคม วัดพียรบาตร ศรีสะเกษ
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๒๐
๑.พระครูศรพรหมโสภิต(หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
๒.พระคัมภีรญาณเถร วัดชัยภูมิวนาราม ชัยภูมิ
๓.พระครูเกษมธรรมมานนท์(หลวงพ่อแช่ม) วัดดอนยายหอม นครปฐม
๔.พระครูประดิษฐนวการ(หลวงพ่อบุญ) วัดวังมะนาว ราชบุรี
๕.พระครูสิลาวุฒาจารย์(หลวงพ่อผิว) วัดสง่างาม ปราจีนบุรี
๖.พระครูสุตาธิการี(หลวงพ่อทองอยู่) วัดใหม่หนองพองค์ สมุทรสาคร
๗.พระครูสมุรธรรมสุนทร(หลวงพ่อสุด) วัดกาหลง สมุทรสาคร
๘.พระครูนนทสิทธิการ วัดไทรน้อย นนทบุรี
๙.หลวงพ่อพุฒ สารสุข วัดวงษ์ภาสน์ อ่างทอง
๑๐.พระครูสุนทรธรรมมานุศาสตร์(หลวงพ่อรวย) วัดท่าเรือแกลง ระยอง
๑๑.หลวงปู่คำมี พุทธธาโร วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ลพบุรี
๑๒.หลวงพ่อคง สุวรรณโณ วัดวังสรรพรส จันทบุรี
๑๓.พระครูสารกิจประยุค วัดกุญชรนาราม มหาสารคาม
๑๔.พระครูประสาทวรคุณ(หลวงพ่อพริ้ง) วัดโบสถ์โก่งธนู ลพบุรี
๑๕.หลวงพ่อคร่ำ ยะโสธโร วัดวังหว้า ระยอง
๑๖.พระครูผนวกกิจโสภณ(หลวงพ่อทองสุข) วัดสะพานสูง นนทบุรี
๑๗.ครูบาธรรมชัย วัดน้ำทุ่งหลวง เชียงใหม่
๑๘.หลวงพ่อสด วัดหางน้ำสาคร ชัยนาท
๑๙.พระครูพิพิธพัชรศาสน์ วัดเขาพระบาทลูกช้าง เพ็ชรบุรี
๒๐พระครูบวรชิมรัตน์ วัดนางพญา พิษณุโลก
๒๑.พระครูสุวรรณศิลาจารย์ วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
๑.พระเทพบัณฑิต วัดศรีเมือง หนองคาย
๒.พระอาจารย์จวน กุลเชโฐ วัดเจติยาราม หนองคาย
๓.พระอาจารย์คำพันธ์ วัดอรุณรังษี หนองคาย
๔.พระพิศาลศาสนกิจ วัดจันทาราม หนองคาย
๕.พระครูสุนทรนวกิจ วัดจันทาราม หนองคาย
๖.พระศิลขันฑ์สังวรณ์(อ่อนสี) วัดพระงามศรีมงคล หนองคาย
๗.พระครูสมุทร์ญาณประยูติ วัดบึงปังพลาราม หนองคาย
๘.พระครูญาณปรีชา(เหรียญ) วัดอรัญบรรพต หนองคาย
๙.พระอาจารย์บัวพา วัดป่าพระสถิตย์ หนองคาย
๑๐.พระครูศิริธรรมมานุวัตร(ทองพูล) วัดสามัคคีอุปถัมภ์ หนองคาย
๑๑. พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม วัดศิริสาละวัน อุดรธานี
๑๒.พระครูทัศน์ปรีชาญาณ(หลวงปู่ชม) วัดป่าบ้านวัวฆ่อง อุดรธานี
๑๓.พระอาจารย์บุญเพ็ง วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี
๑๔.พระครูศรีธรรมมาคุนาธาร วัดป่า อุดรธานี
๑๕.พระอาจารย์เพียร วัดป่าบ้านหนองกอง อุดรธานี
๑๖.พระอาจารย์บุญเลิศ วัดโนนสง่า อุดรธานี
๑๗.พระอาจารย์พระครูสันติวรญาณ(สิม) วัดป่าสันติสังฆาราม สกลนคร
๑๘.พระอาจารย์แว่น ธนปาโล วัดสุทธาวาส สกลนคร
๑๙.พระอาจารย์บุญ ชินวังโส วัดศรีสว่างแดนดิน สกลนคร
๒๐.พระอาจารย์วัน อุตโม วัดถ้ำอภัยดำรงค์ธรรม สกลนคร
๒๑.พระอาจารย์ลี ฐิตธัมโม วัดเหวลึก สกลนคร
๒๒.พระอาจารย์อ่อนสี ฐานวโร วัดธรรมิการาม สกลนคร
๒๓.พระอาจารย์ผาง ปริปุรโณ วัดประสาทธรรม สกลนคร
๒๔.พระอาจารย์สุภาพ ธัมปัญโญ วัดทุ่งสว่าง สกลนคร
๒๕.พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่ สกลนคร
๒๖.พระอาจารย์สนั่น รักขิตสีโล วัดป่าบ้านหนองไผ่ สกลนคร
๒๗.พระอาจารย์สุพรรณ จันทวังโส วัดประชานิมิตร สกลนคร
๒๘.พระอาจารย์จันดี เขมะปัญโญ วัดศรีสอาด สกลนคร
๒๙.พระอาจารย์สาม อกิญจโน วัดป่าไตรวิเวก สุรินทร์
๓๐.พระญาณสิทธาจารย์ วัดเทพพิทักษ์ปุณนาราม นครราชสีมา
๓๑.พระชินวงศา วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา
๓๒.พระสมุทร์ธรรมทาน วัดศรีธรรมมาราม ยโสธร
๓๓.พระราชธรรมมานุวัตร์ วัดประชานิยม กาฬสินธุ
๓๔.พระอาจารย์หนูอินทร์ กิตติสาโร วัดพุทธคายา กาฬสินธุ
๓๕.พระอาจารย์หนู สุจิตโต วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
๓๖.พระครูการุณธรรมนิวาส(หลวงพ่อหลวง) วัดป่าสำราญนิวาส
๓๗.พระอาจารย์ไพทูลย์ สุมังคโล วัดป่ารัตนวนาราม พเยาว์
๓๘.พระเทพวลาลังการ(หลวงศรีจันทร์) วัดสุทธาวาส เลย
๓๙.พระอาจารย์ฝัน เปสะกะโร วัดถ้ำเอราวัณ เลย
๔๐.พระอาจารย์ซามา อจตโต วัดป่าอัมพวัน เลย
๔๑.พระอาจารย์พระครูญาณธาราภิรัต(ท่อน) วัดศรีอภัยวัน เลย
๔๒.พระอาจารย์ศรีธน วัดถ้ำผาปู่ เลย
๔๓.พระพุทธิสารธโสภณ วัดศรีโพนแท่น เลย
๔๔.พระอาจารย์บุญเย็น ฐานธัมโม สำนักสงฆ์เจ้าพรหมมหาราช เชียงใหม่
๔๕.หลวงปู่สี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด
(*)หลังจากเสร็จพิธีพุทธาภิเษกแล้ว ได้มีการนำพระไปให้หลวงปู่แหวน สุจิณโณ และหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพลปลุกเสกเดี่ยวเป็นกรณีพิเศษ (*)

เบอร์โทรศัพท์

0615706393

วันที่ปรับปรุงสินค้า

2019-08-10 15:36:49

 

Like

0

Dislike

0

Share

เหรียญพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ปี 2520

เหรียญพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ปี 2520

สินค้าเพิ่มเติม

พระติดรางวัล (รวม)

ราคา

ผู้ชม : 3,150

Like 0 Dislike 0

พระติดรางวัล (รวม)

พระผงสุพรรณก้ามปู หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 294

Like 0 Dislike 0

พระผงสุพรรณ*ก้ามปู* หลวงพ...

เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 292

Like 0 Dislike 0

เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดสะ...

พระพิมพ์สมเด็จ รุ่นอินโดจีน วัดสุทัศน์ ฯ

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 241

Like 0 Dislike 0

พระพิมพ์สมเด็จ รุ่นอินโดจ...

ปรกใบมะขาม เนื้อธาตุกายสิทธิ์

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 190

Like 0 Dislike 0

ปรกใบมะขาม เนื้อธาตุกายสิ...

พระกรุวัดท้ายตลาด หลังยันต์โต๊ะกัง

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 216

Like 0 Dislike 0

พระกรุวัดท้ายตลาด หลังยัน...

หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 211

Like 0 Dislike 0

หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขา...

พระรอด วัดชัยพระเกียรติ 2497

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 265

Like 0 Dislike 0

พระรอด วัดชัยพระเกียรติ 2...

หลวงพ่อคร้าม วัดพระเงิน จ.นนทบุรี

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 255

Like 0 Dislike 0

หลวงพ่อคร้าม วัดพระเงิน จ...

Copyright © 2003-2014 Krusiam.com All rights reserved. 

กลับด้านบน