เครื่องรางมหาเสน่ห์

คำกล่าวการอุทิศบุญกุศล การทำสังฆทาน คำอธิฐานปล่อยสัตว์

คำกล่าวการอุทิศบุญกุศล การทำสังฆทาน คำอธิฐานปล่อยสัตว์

ID : P0174676

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 11,713

ทำเนียบพระกรุสยาม

ภาพ

ประเภทของวัตถุมงคล

พระบูชา

วัตถุดิบที่ใช้ทำ

อื่น ๆ

รายละเอียด

1. การอุทิศบุญกุศล (แบบทั่วไปไม่เจาะจง)
-ตั้งนะโม 3 จบ ข้าพเจ้า …(ชื่อ-นามสกุล)… เกิดวันที่…..เดือน…..พ.ศ. ….อายุ….ปี วันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจ (บุญที่ทำ เช่น สวดมนต์ ถือศีล ใส่บาตร ให้ทาน ทำสังฆทานฯลฯ) ข้าพเจ้าขอถวายบุญกุศลนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก องค์เทพทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ที่รู้พระนามก็ดี ไม่รู้พระนามก็ดี และองค์เทพที่รักษากาย สังขาร วิญญาณของข้าพเจ้า ขอให้มีบารมีมากขึ้น ขอให้ทุกๆพระองค์นำส่งผลบุญให้ข้าพเจ้าเจริญขึ้นสำเร็จทุกประการ ทั้งการงาน การเงิน ความรัก …ฯลฯ และให้ข้าพเจ้ามีเดช มีปัญญา โภคะ (ความสมบูรณ์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ รวมถึงวิญญาณที่ตามมาทุกผู้ทุกคน ศัตรู หมู่มาร หรือหมู่พาล คือ มนุษย์ เช่น บริวาร ญาติ มิตร คนรับใช้ สามี ภรรยา บุตรธิดาฯ ทุกภพทุกชาติ ขอให้ได้รับมหากุศลผลบุญนี้ รับแล้วขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้ บัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย สัพเคราะห์เสนียดจัญไรให้มลายสิ้นไป ขอให้เปิดโชค เปิดลาภ …(สิ่งที่ต้องการ)… สาธุๆๆ ขอให้ข้าพเจ้าสมความปรารถนาตามที่ต้องการเทอญ

2. การอุทิศบุญกุศล (แบบเจาะจง)
ให้จุดธูป 3 ดอก กลางแจ้งขอขมาดวงวิญญาณ ตั้งนะโม 3 จบ
-ข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อ (ถ้ารู้ชื่อให้ระบุ เช่น ดวงวิญาณ… หรือบุตรที่เคยทำแท้ง) วันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะไปทำบุญ (บุญที่จะไปทำ) อุทิศผลบุญกุศลให้ท่าน ขอให้มารอรับอนุโมทนาบุญ

ถ้ายังมีชีวิตอยู่ให้จุดธูป 3 ดอก ต่อหน้าพระพุทธรูปถวายของทั้งหมดก่อนแล้วลาไปใส่บาตร หรือสังฆทาน ตั้งนะโม 3 จบ
-ข้าพเจ้าขอบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ลูกใส่บาตร หรือสังฆทาน …. เพื่อสะเดาะเคราะห์แก้กรรมที่เกิดจาก ศัตรู หมู่พาล หมู่พาล คือ (ถ้ารู้ชื่อให้ระบุ) มนุษย์ เช่น บริวาร ญาติ มิตร คนรับใช้ สามี ภรรยา บุตรธิดาฯ ….ขอให้ท่านได้รับผลบุญกุศลนี้

หลังจากทำบุญเสร็จ ตั้งนะโม 3 จบ
-กุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำ (บุญที่ทำแล้ว) ขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ขอให้มีบารมีมากขึ้น ขอให้ทุกพระองค์นำส่งผลบุญให้ข้าพเจ้าเจริญขึ้น สำเร็จทุกประการ ทั้งการงาน การเงิน ความรัก …ฯลฯ และขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับ (ถ้ารู้ชื่อให้ระบุ) รับแล้วขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้ บัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย สัพเคราะห์เสนียดจัญไร ให้มลายสิ้นไป ขอให้เปิดโชค เปิดลาภ …(สิ่งที่ต้องการ)… สาธุๆๆ

3. การทำสังฆทานสดได้ผลเร็วกว่าทำสังฆทานทั่วไป (พระธรรมสิงหบุราจารย์: หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม แนะนำ)
-การทำสังฆทานสดได้ผลเร็วกว่า เพราะพระท่านฉันทันที ใช้ทันที ถ้าฉันไม่หมด ใช้ไม่หมด ก็จะนำไปให้ทานทำให้เราได้รับอานิสงส์ในทานนั้นต่ออีกด้วย เวลาทำต้องทำให้จิตใจเป็นบุญ ทำใจให้สบาย ไม่หงุดหงิดทะเลาะกันเป็นกิริยาบุญ ผู้ทำจึงจะได้รับผลบุญนั้นเต็มที่ และก่อเกิดเป็นสายบุญขึ้น
1. เตรียมดอกไม้ให้ครบ 3 สี (ห้ามดอกกุหลาบ ดอกเข็ม และที่ชื่อไม่เป็นมงคล)
2. ธูป เทียน
3. น้ำ
4. กับข้าว 5 อย่าง ใส่ถุงอย่างละถุง (กับข้าวห้ามซ้ำกัน)
5. ขนมหวาน หรือผลไม้ให้ครบ 5 อย่าง
6. ข้าวสวยใส่ถุง 5 ถุง
7. ปัจจัย (เงิน) เกินอายุไม่ต่ำกว่า 1 บาท
-การทำสังฆทานสดให้ทำตรงกับวันเกิดในรอบสัปดาห์ เช่น เกิดวันอาทิตย์ ให้ทำวันอาทิตย์ ทำอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือมากกว่าตามแต่โอกาส ผู้ทำต้องไม่เดือดร้อนเรื่องเงินที่จะซื้อของทำสังฆทาน ถ้าได้ทำกับพระที่ปฏิบัติดี มีฌานแล้วท่านจะรู้และจะเห็นเจ้ากรรมนายเวรของเรามารับส่วนบุญ ถ้าเขาขาดเหลืออะไรหรือเราทำอะไรไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เขาจะสื่อให้พระท่านทราบท่านจะบอกให้เราแก้ไขได้ การทำสังฆทานสดจะทำให้คนที่มีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็ได้ และต้องอย่าลืมกวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทุกครั้งหลังทำสังฆทาน

4. ปล่อยสัตว์เพื่อสะเดาะเคราะห์ปรับดวง
-ปล่อยปลาทั่วไป = ช่วยปรับดวงที่หม่นมัว ให้สดใสรุ่งเรือง ปรับดวงที่ไม่ดีให้ดีขึ้น
-ปล่อยปลาช่อน = ช่วยปรับดวงให้หมดเคราะห์ หมดภัย ดวงที่ตกอับเกี่ยวกับโชคลาภ เงินทอง
-ปล่อยปลาไหล = ช่วยให้ทุกอย่างราบรื่น ลื่นไหล พ้นจากอุปสรรค
-ปล่อยเต่า = เพื่อให้อาการเจ็บป่วยหายวันหายคืน และมีอายุยืนยาวนาน
-ปล่อยหอยขม = เพื่อให้ชีวิตหมดทุกข์ หมดโศก หมดความขมขื่นชอกช้ำใจ
-ปล่อยนก = เพื่อให้มีความสุข ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และโชคดีตลอดไป
-ปล่อยปลาสวาย = เพื่อเสริมดวง เสริมบารมี ความสำเร็จ ขอโชค ขอลาภ

ควรไปซื้อนก ซื้อปลาจากตลาดสดจะได้บุญมากกว่า
-เลือกปลาที่ชะตากำลังจะหมด ที่คนจะซื้อไปฆ่าทำเป็นอาหาร ควรนำไปปล่อยที่แม่น้ำใหญ่ ปลอดภัยเขาสามารถดำรงชีพอยู่ได้
-ควรปล่อยให้มีจำนวนลงท้ายด้วยเลข 9 ตามกำลังวันเกิด ตามกำลังทรัพย์ หรือถ้ามีเคราะห์หนักให้ปล่อยเท่าอายุบวก 1 เช่น อายุ 40 ให้ปล่อย 41 ภายใน 1 เดือน

5. คำอธิฐานปล่อยสัตว์
ตั้งนะโม 3 จบ
สวดอิติปิโส 3 จบ เป่าไปที่สัตว์ 3 ครั้ง
แล้วท่อง คัจเฉวะ โข ตะวัง ตะระมา นะรูโป มาตัง อะมิตตา ปุนะ อัคคะเหสุง ทุกโข หิ ลุทโท หิ ปุมา สะมาคะโม อัทสะ สะนัง โภชะปุตานัง คัจฉะฯ (ท่อง 3 จบ)
ข้าพเจ้า ….(ชื่อ-นามสกุล)…. เกิดวันที่ ….. เดือน…..พ.ศ. …. อายุ…..ปี ได้ปล่อยสัตว์………..จำนวน……ตัว ขอให้ท่านจงพ้นทุกข์ พ้นจากการฆ่า พ้นจากการกักขัง พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง ขอให้ท่านมีความสุข ความเจริญและสิ้นอายุขัยตามบุญกุศลที่ท่านได้สร้างเอาไว้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับ เจ้ากรรมนายเวร ศัตรู หมู่มาร หมู่พาล ทุกภพ ทุกชาติ เมื่อท่านได้รับแล้วขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้ บัดนี้
สัตว์ตัวที่เป็นที่พึ่ง ขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า …..(ขอสิ่งที่ต้องการ)……
สัตว์ตัวที่ให้กับ เจ้ากรรมนายเวร ศัตรู หมู่มาร หมู่พาล จงนำเอาสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์เสนียดจัญไร ออกไปจากตัวข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พญานาคราช พญายมราช เจ้าที่เจ้าทาง จงเป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า และคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย
ด้วยอำนาจของกุศลผลบุญนี้จงสะเดาะเคราะห์ร้ายที่ข้าพเจ้าได้รับอยู่ในขณะนี้ ให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ สาธุๆๆจัดทำและเรียบเรียงโดย : Piya ขออุทิศกุศลผลบุญนี้ให้กับ หลวงปู่ชื่น ติคญาโน วัดตาอี จังหวัดบุรีรัมย์

เบอร์โทรศัพท์

0899821499

วันที่ปรับปรุงสินค้า

2014-09-30 11:22:52

 

Like

0

Dislike

0

Share

คำกล่าวการอุทิศบุญกุศล การทำสังฆทาน คำอธิฐานปล่อยสัตว์

คำกล่าวการอุทิศบุญกุศล การทำสังฆทาน คำอธิฐานปล่อยสัตว์

คำกล่าวการอุทิศบุญกุศล การทำสังฆทาน คำอธิฐานปล่อยสัตว์

สินค้าเพิ่มเติม

1 ใน 9 องค์ ฤษีตาไฟขนาดบูชา รุ่น รวยเงินรวยทอง หายากสุดๆ หลวงปู่ดา จันทธัมโม จ.กาฬสินธุ์

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 788

Like 0 Dislike 0

1 ใน 9 องค์ ฤษีตาไฟขนาดบู...

หายาก!!! ปู่ฤาษีหรือพ่อแก่  ปาฏิหาริย์บันดาลโชคลาภเป็นหนึ่งฮือฮาเป็นที่รู้จักกัน

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 3,635

Like 0 Dislike 0

หายาก!!! ปู่ฤาษีหรือพ่อแก...

บูชาแล้วรวย!!! 19 นิ้ว โค๊ด ๗๑ หายากสุดๆ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน  กึ่งโชว์กึ่งขาย

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 1,733

Like 0 Dislike 0

บูชาแล้วรวย!!! 19 นิ้ว โค...

นิมนต์เป็นคู่ ปาฏิหาริย์มีจริง!!! ตอง 333+รุ่นพิเศษโค๊ด ๒๔๐ บูชาแล้วรวย!!! 12 นิ้ว หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 1,343

Like 0 Dislike 0

นิมนต์เป็นคู่ ปาฏิหาริย์ม...

หายากสุดๆๆๆ พระบูชา  9 นิ้ว เพ้นสี รุ่น เสาร์ห้าบูชาครู  หายากมักๆ หลวงปู่หมุน  ฐิตสีโล

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 2,628

Like 0 Dislike 0

หายากสุดๆๆๆ พระบูชา 9 นิ...

พระสังกัจจายน์ ขนาดบูชา สวยมักๆๆ

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 1,128

Like 0 Dislike 0

พระสังกัจจายน์ ขนาดบูชา ส...

แม่นางกวัก ขนาดบูชา กวักโชคกวักลาภ หายากมักๆ

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 1,181

Like 0 Dislike 0

แม่นางกวัก ขนาดบูชา กวักโ...

หายากสร้างน้อย!!! พระสีวลีมหาลาภ รุ่นเตโชชยากรณ์ หลวงปู่กาหลง เขี้ยวแก้ว วัดเขาแหลม

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 3,999

Like 0 Dislike 0

หายากสร้างน้อย!!! พระสีวล...

New!! บรมครูปู่ฤาษี ขนาดบูชา ปาฏิหาริย์บันดาลโชคลาภเป็นหนึ่งฮือฮาเป็นที่รู้จักกัน

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 1,806

Like 0 Dislike 0

New!! บรมครูปู่ฤาษี ขนาดบ...

New!!! พ่อปู่ฤาษี ขนาดบูชา (หินศิลาแลง) หลวงปู่รวย วัดเขาประชุมเทพ

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 3,785

Like 0 Dislike 0

New!!! พ่อปู่ฤาษี ขนาดบูช...

เจ้าแม่กวนอิม แกะจากไม้สัก สวยมักๆ

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 1,307

Like 0 Dislike 0

เจ้าแม่กวนอิม แกะจากไม้สั...

Copyright © 2003-2014 Krusiam.com All rights reserved. 

กลับด้านบน