พล นครพนม

เหรียญจันทร์เพ็ญ มหาปรารถนา เนื้อเงินหน้าทองคำ ปี 2535

เหรียญจันทร์เพ็ญ มหาปรารถนา เนื้อเงินหน้าทองคำ ปี 2535

ID : P0174938

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 2,261

ทำเนียบพระกรุสยาม

พระเกจิ

ประเภทของวัตถุมงคล

พระเครื่อง

วัตถุดิบที่ใช้ทำ

พระเนื้อโลหะ

รายละเอียด

เหรียญจันทร์เพ็ญ มหาปรารถนา เนื้อเงินหน้าทองคำ สภาพเดิมๆ.... เหรียญจันทร์เพ็ญ มหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย จ.นครพนม มนุษย์ในโลกล้วน “ปรารถนา” ปรากฏการณ์แห่งความสำเร็จ ความสำเร็จถึงกับเป็นหมุดหลักหมาย เป็นไฟชัยชนะที่สว่างไสวสาดแสงด้วยแรง “ปรารถนา” แห่งจิตวิญญาณมนุษย์ “จิตปรารถนา” แห่งมนุษย์เพียงสามารถหล่อหลอมความสำเร็จอันสุขสมในระดับ “มนุษย์ปรารถนา” หากแต่ยังปรากฏอีกหนึ่งปรารถนาที่เหนือมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่า “ ปรารถนา” แห่งโลกียะ ไม่อาจเทียบเทียมได้กับ “ปรารถนา” แห่งโลกุตระ เป็น “โลกุตระ” ที่บริสุทธิ์อย่างยิ่ง เป็นปรารถนาที่หลุดพ้นสภาวะแห่งการยึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งทุกประการ มีเพียงพระอริยะบุคคลที่ก้าวล่วงพ้นวงเวียนแห่งโลกียะ สู่โลกุตระ อันเป็นเส้นทางสูงสุดแห่ง “ปรารถนา” ด้วยปัญญาอันปราดเปรื่องแห่งพระอริยะบุคคลในโบราณ เห็นซึ้งถึงการกำหนดเส้นทางที่จะนำ “พุทธบริษัท” นำชีวิตก้าวไปให้ผ่านพ้นอุปสรรค สัมผัสความสำเร็จ สู่หมุดหลักหมายแห่งชัยชนะที่ปรารถนา และอาจยุติเพียงนี้ภายใต้ความพอใจและกำลังปัญญาเท่าที่มี เพียงเพราะอาจพอใจในโลกปรารถนาปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าการก้าวล่วงพ้นโลกียะ สู่ โลกุตระต้องเป็นเรื่องของ “ปัญญา วาสนา” เนื่องเพราะต้องงปล่อยวาง ต้องเสียสละอย่างที่สุดจึงอาจสามาระก้าวล่วงผ่านเลย “วัฏสงสาร” เข้าสู่ “วิมุตติสุข” อันเป็นปรารถนาที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่มีอะไรยิ่งกว่า ด้วยอานุภาพแห่งเส้นทาง “ ปรารถนา” โบราณคณาจารย์ในยุคก่อน ได้ใช้ความเพียรพยายามนำเรื่องราวแห่ง “ปรารถนา” อันเป็นไฟส่องสว่างสู่ความสำเร็จ ผ่านการบอกเล่าขานต่อ ทั้งบันทึกในใบลาน สมุดข่อย แกะลงสลักไม้ลงรัก ปิดทองเพื่อให้คงทนถาวรยาวนาน รอผู้มีวาสนาในยุคต่าง ๆ ได้ใช้ศึกษากำหนดเส้นทางเข้าสู่ความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างชาญฉลาดยิ่ง เพียงเพราะผู้คนในโลกล้วนพอใจไม่รู้จบ ทั้งยังอยากพอใจเรื่อย ๆ ทั้งต้องเพียงพอเป็นประจำถึงที่สุดหยุดฉุกคิดด้วยอาจมีวาสนาพัวพัน อาจพอใจปรารถนาก้าวล่วงผ่านเลยวงเวียนชีวิตสู่วิถีโลกุตระได้ เส้นทางปรารถนาได้ผ่านการค้นคิดแก้ไข คัดทานตรวจสอบจนบรรลุผลลัพธ์ สมบูรณ์ในหลายยุคสมัย “อริยะบุคคลรุ่งเรือง” ด้วยตำนานเล่าขานไม่รู้จบของยุคสมัย พระครูโพนเสม็ด, สำเร็จลุน, ญาคูศรีฑัต, พระครูวิโรจน์รัตโนบล, พระอาจารย์เสาร์ กันตะสีโร, พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, และโดยเฉพาะ “ หลวงปู่พรหม แห่งปลาปาก” ซึ่งท่านถือธุดงค์มาจากแขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว และมาละสังขารที่อำเภอปลาปาก ท่านได้รวบรวมสรรพวิชาความรู้ทั้งหมดตั้งแต่อดีตโบราณผ่านยุคสมัย มาจนถึงตัวท่าน ซึ่งสามารถพิจารณารู้แจ้งดั่งแสงตะวัน บันทึกจารลงใบลานและฝังรวมอยู่ใน “อัฐิบริขาร” ของท่าน และท่านให้ชาวบ้านนำ “หิน”ใหญ่มาปิดหลุมที่ฝังอัฐบริขารของท่านเป็นหลักหมาย และทำนายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาจะมี “บริสุทธิ์สงฆ์” องค์หนึ่งมาสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านให้แผ่ไพศาลไปทั่วทิศทั่วแดน ผ่านกาลเวลายาวนานเกือบ 100 ปี หรือกว่า 100 ปี (ฟังเสียงหลวงปู่พูดไม่ถนัดเพราะเบามาก) มีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งชื่อ “พระภิกษุคำพันธ์ โฆสปัญโญ” ซึ่งในสมัยที่ท่านเป็นเณรได้ศึกษากรรมฐานจากท่านอาจารย์เสาร์ กันตะสีโรจึงมีความเชี่ยวชาญในธาตุกรรมฐาน และเมื่อท่านได้บวชเป็นพระ ท่านได้ธุดงค์ไปทั่วเขตอีสานเหนือ ใต้ ข้ามไปถึงสุดเขตประเทศลาว ธุดงค์อ้อมย้อนเข้าสู่เขตภาคเหนือของไทยเข้าสู่เมืองเลย เลาะเลียบฝั่งโขงมาถึงนครพนมเพื่อกลับไปเยี่ยมญาติที่อำเภอปลาปาก อันเป็น “ปฐมภูมิ” ของท่าน จนเมื่อท่านเห็นว่าญาติโยมที่ตั้งถิ่นฐานแต่เดิมจำทำการพลิกฟื้นทำกินลำบากยาแค้นหนักหนา ท่านจึงได้อพยพทั้งหมู่บ้านไปแสวงหาแหล่งที่ทำกินใหม่หาแหล่งที่เหมาะสมตั้งถิ่นฐานใหม่ ท่านได้นำญาติโยมเดินท้าวมาได้ 2 – 3 วัน ได้พักผ่อนในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งท่านมีความรู้สึกพิเศษเย็นสบายและท่านปรารถนาจะนั่งกรรมฐานในคืนนั้นท่านได้นิมิตในกรรมฐาน ปรากฏแสงสว่างไสว เป็นดวงไฟที่สว่างมาก และปรากฏพระเถระรูปหนึ่งเดินออกจากดวงไฟนั้นมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าท่านพระภิกษุคำพันธ์ท่านเกิดปิติธรรมในสมาชิกกรรมฐานนิมิตได้เข้าไปนมัสการและถามท่านว่า “ท่านเป็นผู้ใด ประสงค์สิ่งใด มีอันใดให้กระผมปฏิบัติ” พระเถระรูปนั้นตอบกลับว่า “อาตมาชื่อพรหม ธุดงค์มาแต่แขวงจำปาศักดิ์ และมาพิจารณาละสังขารที่นี่เห็นว่าพระภิกษุคำพันธ์ปฏิบัติธรรมหนักแน่น ทั้งยังตั้งใจช่วยเหลือญาติโยมให้พ้นความลำบาก สิ่งที่พระภิกษุคำพันธ์ปรารถนาจักสมปรารถนาในทุกสรรพสิ่ง ทั้งตัวท่านและพระภิกษุคำพันธ์ มีวาสนาผูกพัน ท่านได้ฝังตำรับสรรพวิชาต่าง ๆ ไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งมีก้อนหินใหญ่ปิดทับอยู่ ให้พระภิกษุคำพันธ์ นำสิ่งของทั้งหลายไปปฏิบัติศึกษา ท่านจะรู้แจ้งดั่งแสงตะวัน อาตมาขออนุโมทนา” พระภิกษุคำพันธ์ ได้ออกจากกรรมฐานช่วงเช้าตรู่ปรากฏแสงอาทิตย์เพิ่งจะเริ่มสว่างเป็นสีแดงเรื่อ ๆ ท่านได้บอกญาติโยมถึงนิมิตและช่วยกันค้นหาจนพบก้อนหินใหญ่ อันเป็นจุดหลักหมายตรงกับนิมิต อยู่กลางป่าห่างจากอำเภอปลาปากประมาณ 30 กม. ท่านได้นำเฉพาะตำราใบลานของหลวงปู่พรหม ซึ่งอยู่ในสภาพที่ดีมาก เพราะมีการบรรจุไว้ในกล่องไม้ลงรักปิดทอง ของที่อยู่ภายในไม่เกิดความเสียหาย (ส่วนอื่น ๆ หลวงปู่คำพันธ์ท่านได้เล่าให้ฟัง) หลวงปู่คำพันธ์ท่านเล่าให้ฟังแต่เพียงว่า ตำราหลวงปู่พรหมที่ธุดงค์ มาแต่แขวงจำปาศักดิ์ ท่านได้ใช้เวลานาน หลายปีกว่าจะศึกษาและเข้าใจอย่างถ่องแท้ ท่านเล่าว่าในที่สุดทุกสรรพสิ่งที่เลิศล้วนรวมเป็นหนึ่งเดียว เป็นที่สุดไม่มีอะไรยิ่งกว่า นั้นคือ “ยันต์มหาปรารถนา” “ยันต์มหาปรารถนา” อานุภาพยิ่งใหญ่ไพศาล เมื่อครั้งท่านได้สร้าง “เหรียญมหาปรารถนา” ในปี พ.ศ. 2531 ปรากฏการณ์เหลือเชื่อในวันที่ท่านอธิฐานจิต ยังเล่าขานไม่รู้จบจนถึงปัจจุบัน เมื่อท่านอธิฐานจิตสำเร็จแล้วท่านได้กล่าวว่า “ยันต์มหาปรารถนา” สำเร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ใดประสงค์สรรพสิ่งการใด ให้อธิฐานที่ “ยันต์มหาปรารถนา” หลังเหรียญนี้จักสำเร็จในทุกสรรพสิ่งการ หลวงปู่ขออนุโมทนา ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ถึงปี พ.ศ. 2535 มีแต่ผู้กล่าวขานถึง “เหรียญมหาปรารถนา” รุ่นแรกนี้ น่าเสียดายเหรียญรุ่นนี้ได้แจกฟรีให้กับผู้คนที่เดินทางไปที่วัดจนหมดเกลี้ยง และไม่สามารถที่จะหาได้อีก จนกระทั่งต้นปี พ.ศ. 2535หลังงานทำบุญวันเกิดหลวงปู่คำพันธ์ วันที่ 9 มกราคม ของทุกปี ได้มีการปรึกษากันในหมู่คณะศิษย์ จ.นครพนม และกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ว่าเสนาสนะในวัดต้องปรับปรุง ซ่อมแซมอีกหลายส่วน และเพื่อเป็นการพัฒนาวัดซึ่งได้ลงความเห็นโดยคณะกรรมการวัดและคณะศิษย์ทั้งนครพนม – กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ ได้ร่วมกันเข้ากราบเรียนหลวงปู่คำพันธ์ทราบ ในความตั้งใจและเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัดธาตุมหาชัย โดยขออนุญาตหลวงปู่คำพันธ์ สร้างเหรียญมหาปรารถนาขึ้นอีกครั้ง โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบทั้งหมด เพื่อคณะศิษย์จะสามาระได้บูชาโดยทั่วถึง หลวงปู่คำพันธ์ท่านพิจารณาแล้วท่านอนุญาต โดยท่านบอกให้ออกแบบให้สวยงามควรมีสื่อสัญลักษณ์ต้องครบพระไตรลักษณ์ เป็นการทำงานที่ยากที่สุดเพราะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เป็นเอกเทศ ไม่ซ้ำซ้อน หนีรูปแบบ และต้องสมบูรณ์ด้วยศิลปะที่ลงตัว เพราะโจทย์ที่หลวงปู่ระบุ “ต้องไม่เหมือนใคร” คณะศิษย์ใช้เวลากว่า 3 เดือน ในการรวบรวมสื่อสัญลักษณ์ สร้างรูปแบบ กำหนดโครงสร้างไว้กว่า 20 แบบ รวบรวมทั้งหมดไปให้หลวงปู่พิจารณา ท่านใช้เวลาในการพิจารณาเพียงวันเดียว และท่านอธิบายในสิ่งที่ท่านเห็นควร คณะศิษย์นำรูปแบบที่หลวงปู่พิจารณาแล้วไปเขียนแบบขึ้นใหม่ได้ 3 แบบ นำไปให้ท่านพิจารณาอีกครั้ง หลวงปู่พอใจให้รวม 3 แบบเป็นแบบเดียว เมื่อเขียนแบบเสร็จเรียบร้อยนำไปให้ท่านตรวจสอบ ท่านยื่นกลับทันทีและพูดสั้น ๆ แต่ชัดเจนว่า “เมื่อตั้งใจทำดีแล้ว ถือว่าสำเร็จตั้งแต่เริ่ม ท่ามกลางและที่สุด” หลวงปู่ให้ทุกคนรับพระ และนับเป็นความโชคดี ที่การทำเหรียญครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างเต็มที่จาก คุณประหยัด ละออพันธ์สกุล (ช่างอ๊อด) นายช่างผู้เชี่ยวชาญงานแกะศิลปะนูนสูงที่มีชื่อเสียงที่สุด ยินดีดำเนินการให้ในทุกด้าน เนื่องด้วยเป็นการสร้างเหรียญที่ยากและเสียเวลามากที่สุด เมื่องานสำเร็จทุกคนผ่อนคลายและภูมิใจในผลงานที่ออกมา ความสำเร็จในการสร้างเหรียญรุ่นนี้ เป็นการผสานส่วนร่วมของทุกฝ่าย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันกำเนินงานคนละเรื่อง สองเรื่องไม่มีใครบ่นว่าเหนื่อยช่วยกันเต็มที่อย่างน่านับถือ ทุกคนภูมิใจเนื่องเพราะผลงานที่ออกมาสวยงามเกินเป้าหมาย ซึ่งต้องยกเครดิตให้กับคุณประหยัด และคุณเพชรทั้ง 2 ท่านที่รับผิดชอบในกระบวนการผลิต เนื่องเพราะวิธีทำงานที่ซับซ้อน ซึ่งไม่ใช่เพียงการปั๊มเหรียญอย่างเดียว ในกลุ่มเหรียญพิเศษ การปั๊มได้แยกปั๊มพื้นเหรียญส่วนหนึ่ง ปั๊มองค์พระรูปหลวงปู่ส่วนหนึ่ง นำทั้ง 2 ส่วนมาเชื่อมด้วยน้ำประสานทอง ในส่วนเหรียญทองหน้าทอง, เหรียญนวะหน้าทอง, เหรียญเงินหน้าทอง, ส่วนที่เป็นทองคำได้นำชนวนพระกริ่งธาตุมหาชัย ทองคำ ผสมลงไปในเหรียญด้วย, ส่วนเหรียญนวะ ได้นำชนวนพระกริ่งธาตุมหาชัย รุ่นแรก เนื้อนวะ ผสมลงไปในเหรียญนวะโลหะ, ทั้งนั้นผสมลงไปในเหรียญทองแดงที่หลอมรีดใหม่ เหรียญมหาปรารถนา 2 ปี35 นี้ รวมระยะเวลาในการทำงานทุกขั้นตอนใช้เวลาทั้งสิ้น 9 เดือน เหรียญทั้งหมดได้นำไปถึงที่วัด ช่วงปลายเดือนตุลาคมได้ดำเนินการตอกโค้ด และตอกกำกับหมายเลขประจำเหรียญทั้งหมดทุกเหรียญ หลวงปู่คำพันธ์ได้ดำเนินพิธีการจุดเทียนชัย อธิฐานจิตมหาปรารถนา เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปี พ.ศ. 2535 หลวงปู่คำพันธ์อธิฐานอนุโมทนายันต์มหาปรารถนานี้สำเร็จสมบูรณ์แล้ว ประสงค์สิ่งใด ให้อธิฐานที่ยันต์มหาปรารถนานี้ จักสมปรารถนาตลอดกาล หลวงปู่ขออนุโมทนา ขณะนั้น พระจันทร์ส่องแสงนวลสว่างไสว ทั้งเกิดปรากฏการณ์พระจันทร์ทรงกลดถึง 3 วง เข้ม อ่อน จาง อยู่นานถึง 3 ชั่วโมง และทุก ๆ ท่านเห็นนิมิตในพิธีคืนนั้นต่างลงมติถวายนามเหรียญรุ่นนี้ว่า “จันทร์เพ็ญมหาปรารถนา” นับแต่นั้นเป็นต้นมา.....

เบอร์โทรศัพท์

0813997549

วันที่ปรับปรุงสินค้า

2014-02-22 15:32:08

 

Like

0

Dislike

0

Share

เหรียญจันทร์เพ็ญ มหาปรารถนา เนื้อเงินหน้าทองคำ ปี 2535

เหรียญจันทร์เพ็ญ มหาปรารถนา เนื้อเงินหน้าทองคำ ปี 2535

เหรียญจันทร์เพ็ญ มหาปรารถนา เนื้อเงินหน้าทองคำ ปี 2535

เหรียญจันทร์เพ็ญ มหาปรารถนา เนื้อเงินหน้าทองคำ ปี 2535

เหรียญจันทร์เพ็ญ มหาปรารถนา เนื้อเงินหน้าทองคำ ปี 2535

สินค้าเพิ่มเติม

เหรียญ เจ้าคุณ ปู่จันทร์ รุ่นแรก

ราคา

ผู้ชม : 5,464

Like 0 Dislike 0

เหรียญ เจ้าคุณ ปู่จันทร์ ...

พระปิดตาเจริญดี ปี36 เนื้อเมฆสิทธิ์

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 39

Like 0 Dislike 0

พระปิดตาเจริญดี ปี36 เนื้...

เหรียญรุ่นแรก หยดน้ำ ปี 26 ล.ป.คำพันธ์

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 36

Like 0 Dislike 0

เหรียญรุ่นแรก หยดน้ำ ปี 2...

แชมป์ โลก กะหลั่ย เงิน รุ่นแรก

ราคา

ผู้ชม : 6,502

Like 0 Dislike 0

แชมป์ โลก กะหลั่ย เงิน รุ...

แชมป์ โลก กะหลั่ย ทอง รุ่นแรก

ราคา

ผู้ชม : 5,372

Like 0 Dislike 0

แชมป์ โลก กะหลั่ย ทอง รุ่...

แชมป์ โลก กะหลั่ย ทอง รุ่นแรก

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 5,452

Like 0 Dislike 0

แชมป์ โลก กะหลั่ย ทอง รุ่...

Copyright © 2003-2014 Krusiam.com All rights reserved. 

กลับด้านบน