tok พระเครื่อง

ชุดกรรมการ รูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

ชุดกรรมการ รูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

ID : P0185179

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 229

ทำเนียบพระกรุสยาม

พระเกจิ

ประเภทของวัตถุมงคล

พระเครื่อง

วัตถุดิบที่ใช้ทำ

อื่น ๆ

รายละเอียด

ชุดกรรมการ รูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในชุดประกอบด้วย

๑.ล็อกเก็ตพระอาจารย์มั่น ฉากทอง ขนาด ๕ เซ็นติเมตร หลังแผ่นปั้มรูปเหมือนพระอาจารย์มั่นเนื้อเงิน บรรจุอัฐิและเกศาครูบาอาจารย์ แผ่นทองจังโก๋วัดเจดีย์หลวง ตอกโค๊ต ตราวัด

๒.เหรียญบาตรน้ำมนต์รูปเหมือนพระอาจารย์มั่นหลังเรียบ ตอกโค๊ด ตราวัด

ครูบาอาจารย์ทั้งหมดที่ร่วมอธิฐานจิตวัตถุมงคล รุ่นสองพระอริยะสงฆ์ ของวัดป่าดาราภิรมย์ มีดังนี้ ครูบาตั๋น ปัญโญ วัดม่อนปู่อิน เชียงใหม่ ,ครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ้อน เชียงใหม่ ,ครูบาสิทธิ วัดดอยลางปางต้นเดื่อ เชียงใหม่ ,ครูบาสุข วัดป่าซางน้อย ลำพูน ,พระอุดมญาณโมลี หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี ,หลวงปู่มหาโส กัสโป วัดป่าคำแคนเหนือ ขอนแก่น ,หลวงปู่บุญมี ปริปุญโณ วัดป่านาคูณ อุดรธานี ,หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง อุดรธานี ,หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี ,
ครูบาพรรณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ลำพูน ,ครูบาอ่อน วัดสันต้นหวีด พะเยา , ครูบาออ วัดพระธาตุดอยจอมแวะ เชียงใหม่ ,หลวงพ่อโอภาส วัดจองคำ ลำปาง ,พระราชเจติยาจารย์ วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ , หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน วัดดอยปุย เชียงใหม่ ,หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ เชียงใหม่ ,พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก เชียงใหม่ ,หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ เชียงใหม่ ครูบามา วัดศิริชัยนิมิตร เชียงใหม่ ,ครูบาตั๋น วัดย่าพาย เชียงใหม่ ,ครูบาอินถา วัดยั้งเมิน เชียงใหม่ , ครูบาผดุง วัดป่าแพ่ง เชียงใหม่ , พระญาณวิศิษฏ์ หลวงพ่อทอง วัดอโศการาม สมุทรปราการ , พระราชภาวนาพินิจ หลวงพ่อสนธิ์ วัดพุทธบูชา กรุงเทพ ,หลวงพ่อบุญกู้ อนุวัฑฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพ , หลวงพ่อคูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง อุดรธานี , หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ เชียงใหม่ ทั้ง 27 องค์ ล้วนเป็นพระอริยะสงฆ์ สายวัดป่าพระอาจารย์มั่นและสายครูบาเจ้าศรีวิชัย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ทุกค์รูปได้โปรดเมตตาวัดป่าดาราภิรมย์ เพื่อการบูรณะเจดีย์ของหลวงปู่จันทร์ ให้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี

อัฐิและเศษอัฐิของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หหลายรูป อาทิ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่จันทร์ กุสโล หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงพ่อกาวงศ์ โอฑาวัณโณ หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม หลวงปู่สาม อกิญจโน ครูบาพรหมมา ครูบาอินทจักรรักษา ครูบาจันทร์แก้ว ฯลฯ

เกศาของครูบาอาจารย์ อาทิ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง หลวงปู่จันทร์ กุสโล วัดเจดีย์หลวง หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดปป่าอุดมสมพร หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง ท่านพ่อลี ธัมธโร วัดอโศการาม หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดภูจอก้อ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล หลวงปู่ทองบัว ตันติกโร วัดโรงธรรมสามัคคี หลวงพ่อทองอินทร์ กุสลจิตโต วัดสันติธรรม หลวงพ่อบัวเกตุ ปทุมสิโร วัดป่าปางกึ๊ด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธิสมภรณ์ หลวงพ่อคูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ หลวงปู่รักษ์ เรวโต วัดศรีเมือง หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต หลวงพ่อบุญจันทร์ จันทวโร วัดถ้ำผาผึ้ง หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ ท่านเจ้าคุณวิมลศีลาจารย์ วัดบรมนิวาส พระราชเจติยาจารย์ วัดเจดีย์หลวง หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย วัดพุทธบูชา หลวงปู่เคน เขมาสโย หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ หลวงปู่บุญมี ปริปุญโณ วัดป่านาคูณ หลวงปู่มหาโส กัสโป วัดป่าคำแคนเหนือ พระญาณวิเศษ วัดหลวงสุมังคลาราม หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล หลวงปู่จาม มหาปุญโญ หลวงปู่ลือ ปุญโญ วัดป่านาทาม

ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาอิน อินโท วัดฟ้าหลั่ง ครูบาอินทจักรรักษา วัดน้ำบ่อหลวง ครูบาพรหมมา พรหมจักโก วัดพระพุทธบาทตากผ้า ครูบาชัยวงศ์ วัดพุทธบาทห้วยต้ม ครูบาดวงดี สุภัทโท วัดท่าจำปี ครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ้อน ครูบาตั๋น ปัญโญ วัดม่อนปู่อิน ครูบาบุญปั๋น วัดร้องขุ้ม ครูบาสุข วัดป่าซางน้อย ครูบาอินสม วัดทุ่งน้อย ครูบาน้อย วัดบ้านปง ครูบาสิทธิ วัดปางต้นเดื่อ ครูบาพรรณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

เบอร์โทรศัพท์

0867155607

วันที่ปรับปรุงสินค้า

2016-07-15 22:23:13

 

Like

0

Dislike

0

Share

ชุดกรรมการ รูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

ชุดกรรมการ รูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

ชุดกรรมการ รูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

ชุดกรรมการ รูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

ชุดกรรมการ รูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

สินค้าเพิ่มเติม

พระบาง รุ่นมุทิตากตัญญู ๗๑ปี หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 238

Like 0 Dislike 0

พระบาง รุ่นมุทิตากตัญญู ๗...

1 ใน 108 ชุดกรรมการใหญ่ เหรียญโต๊ะหมู่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รุ่นค้ำดวง พ.ศ. 2554

ราคา

12,000

ผู้ชม : 344

Like 0 Dislike 0

1 ใน 108 ชุดกรรมการใหญ่ เ...

พระกริ่งรุ่นแรก หลวงปู่บุญมี ปริปุญโณ วัดป่านาคูณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ราคา

4,000

ผู้ชม : 526

Like 0 Dislike 0

พระกริ่งรุ่นแรก หลวงปู่บุ...

1 ใน 14 เหรียญ “เหรียญทองคำรูปเหมือนรุ่นแรก” หลวงพ่อประสิทธิ ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ จ. เชียงใหม่ พ.ศ. 2549

ราคา

270,000

ผู้ชม : 683

Like 0 Dislike 0

1 ใน 14 เหรียญ “เหรียญทอง...

1 ใน 99 องค์ สุดยอดความคลาสสิค ล็อกเก็ตมหามงคลบารมี หลวงปู่ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน เชียงใหม่

ราคา

5,000

ผู้ชม : 308

Like 0 Dislike 0

1 ใน 99 องค์ สุดยอดความคล...

ล็อกเก็ตยุคแรกๆ หลวงปู่ไม อินทสิริ วัดป่าหนองช้างคาว อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 468

Like 0 Dislike 0

ล็อกเก็ตยุคแรกๆ หลวงปู่ไม...

1 ใน 28 องค์ พระกริ่งแสงจันทร์ หลวงปู่แสงจันทร์ จันดะโชโต วัดป่าดงสว่างธรรม ยโสธร

ราคา

45,000

ผู้ชม : 989

Like 0 Dislike 0

1 ใน 28 องค์ พระกริ่งแสงจ...

พระกริ่งมหาจักรพรรดิ์ หลวงปู่แสง ญาณวโร จ.อำนาจเจริญ พ.ศ. 2553

ราคา

50,000

ผู้ชม : 1,016

Like 0 Dislike 0

พระกริ่งมหาจักรพรรดิ์ หลว...

ชุดกรรมการเหรียญโต๊ะหมู่ หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่านาคูณ อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี

ราคา

8,000

ผู้ชม : 1,128

Like 0 Dislike 0

ชุดกรรมการเหรียญโต๊ะหมู่ ...

@พิเศษ ล็อกเก็ต (อังคารธาตุ+ผ้าจีวร) หลวงปู่จันทร์ เขมิโ ย วัดศรีเทพฯ นครพนม@

ราคา

10,000

ผู้ชม : 1,266

Like 0 Dislike 0

@----พิเศษ ล็อกเก็ต (อังค...

Copyright © 2003-2014 Krusiam.com All rights reserved. 

กลับด้านบน